adresa pozvanoga DTE uređaja


adresa pozvanoga DTE uređaja
called DTE address
* * *
• called DTE address

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.